Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturowe "Pojezierze Brodnickie"

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturowe „Pojezierze Brodnickie” zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego dnia 21 listopada 2003 pod numerem KRS: 0000177848.

Siedzibą stowarzyszenia jest miejscowość Grzmięca, gmina Zbiczno, woj. kujawsko-pomorskie.

Stowarzyszenie od 2009 r. działa w następującym składzie osobowym:
Zarząd Stowarzyszenia

  1. Małgorzata Gutowska - prezes
  2. Arkadiusz Mierzejewski – wiceprezes
  3. Iwona Renata Wiśniewska - skarbnik

Czytaj więcej...