Nowa Wieś Szlachecka

XV w. dworek w Nowej Wsi XV w. dworek w Nowej Wsi

 1. dwór z XV / XVI wieku zaadoptowany na Dom Pracy Twórczej UMK w Toruniu. W dworze znajduje się kominek barokowo – klasycystyczny z pierwszej połowy XVIII wieku i początku XIX wieku.
 2. oficyna barokowa z pierwszej połowy XVIII wieku
 3. pozostałości parku dworskiego

Pokrzydowo

 1. kościół parafialny p.w. Niepokalanego Poczęcia N.P.Marii
 2. ponad 100 letnie chaty

Płowęż

 1. grodzisko ludności kultury łużyckiej z około V w. p.n.e.
 2. kościół parafialny p.w. Św. Małgorzaty, gotycki, zbudowany w końcu XIII wieku
 3. dzwon z 1649 roku
 4. park dworski z okazem starodrzewu

Radoszki

 1. gród rycerski w postaci stożkowatego kopca na planie czworoboku
 2. kościół parafialny p.w. Świętych Wawrzyńca i Mikołaja
 3. dzwonnica wolnostojąca drewniana z przełomu XVIII – XIX wieku z późnogotyckim dzwonem z 1566 roku

Sumowo

 1. dwór wzniesiony w XIX wieku, obecnie znajduje się w nim plebania, w otoczeniu dworu pozostałości parku

Więcej artykułów…

 1. Świecie
 2. Szczuka
 3. Słoszewy
 4. Tomki