Wiązania elastyczne systemów Cobra/Boa

Wiązania elastycznych systemów Cobra/Boa w koronach drzew zabezpieczających niebezpieczne rozwidlenia  typu V przed rozłamaniem (wiązania bezinwazyjne), wykonane w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturowe „Pojezierze Brodnickie” pod tytułem „Ochrona dziedzictwa przyrodniczego poprzez zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody na terenie LGR Drwęca”