Cięcia pielęgnacyjne drzew

Aleja w Rytych Błotach - cięcia pielęgnacyjne drzew wykonane przez Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturowe „Pojezierze Brodnickie” w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”