Górznieńsko – Lidzbarski Park Krajobrazowy

Logo parkuZostał on utworzony w 1990 roku. Jego całkowita powierzchnia wynosi 27764,3ha. Park położony jest na pograniczu 3 województw: kujawsko – pomorskiego, warmińsko – mazurskiego i mazowieckiego. Obszar ten charakteryzuje się wieloma walorami przyrodniczo – krajobrazowymi. Ważnym elementem Parku są wody powierzchniowe. Największą rzeką jest tutaj Brynica, która swoje źródło ma w okolicy rynny Jezior Bryńskich, a uchodzi do Drwęcy w okolicy Długiego Mostu. Na terenie Parku  licznie występują jeziora. Najbardziej znane jeziora to: Samińskie i Wielkie Leźno. Około 70 % powierzchni Parku zajmują lasy, na północy występują głównie grądy, na południu lasy mieszane. Cechą charakterystyczną  Parku jest zróżnicowana szata roślinna. Na terenie Parku występuje wiele gatunków roślin objętych ochroną. Stwierdzono tutaj około 900 gatunków roślin naczyniowych ( kwiatowych i paprotników) Górznieńsko – Lidzbarski Park Krajobrazowy to również siedlisko ponad 250 gatunków kręgowców. Do najczęściej spotykanych należą: sarny, jelenie, dziki, lisy, zające i borsuki. Spotkać tu można również wiele gatunków ptaków tj. bocian czarny, orlik krzykliwy, kania czarna, żuraw i wilga.

Oficjalna strona parku www.glpk.vot.pl.