Pomniki przyrody na terenie Pojezierza Brodnickiego

Na terenie Pojezierza Brodnickiego oprócz rezerwatów na szczególną uwagę zasługują pomniki przyrody. Zalicza się do nich sędziwe i okazałe drzewa, krzewy, źródła, wodospady, skały i głazy narzutowe. W naszym regionie znajduje się około 80 pomników przyrody. Najczęściej znajdują się one w gminach: Zbiczno, Brodnica i Górzno.

Najczęstszymi pomnikami przyrody są drzewa, wśród nich głównie drzewa liściaste takie jak dąb czy lipa. Do najatrakcyjniejszych pomników przyrody na  terenie Pojezierza Brodnickiego należą: dąb w lesie w Wichulcu o obwodzie 620cm, ustanowiony w 1993 roku, „Dąb Rzeczypospolitej” o obwodzie 612cm, położony w rezerwacie „Jar Brynicy”, ustanowiony w 1955 roku oraz dąb „Karwat” o obwodzie 530cm, znajdujący się w gminie Bobrowo, ustanowiony w 1993 roku. Na uwagę zasługuje również sosna pospolita czteropienna o obwodzie 466cm, znajdująca się w Kruszynkach, niedaleko jeziora Niskie Brodno i najwyższe drzewo pomnikowe w naszym regionie – świerk pospolity o wysokości 46m.

Na terenie Pojezierza Brodnickiego występują również pomnikowe aleje drzew: w Płowężu   ( 74 drzewa), Pokrzydowie (60 drzew), czy nad jeziorem Zbiczno w Leśnictwie Ryte Błota(33 drzewa) oraz parki skupiające pomniki przyrody w Karbowie, Gutowie czy Słoszewach.

Spośród pomników przyrody nieożywionej których jest zaledwie 4 w naszym rejonie na uwagę zasługuje głaz narzutowy położony w Kominach koło Brodnicy, wyryty jest na nim napis i herb Brodnicy oraz drugi położony na terenie byłej kopalni kruszywa w Małym Głęboczku.

Wykaz ilościowy pomników przyrody

Lipa przy drodze Brzezinki - Żmiejewsko Lipa przy drodze Brzezinki - Żmiejewsko
Aleja lipowa - Pokrzydowo Aleja lipowa - Pokrzydowo
Aleja - Ryte Błota Aleja - Ryte Błota
Buk w Karbowie Buk w Karbowie
Buk w Karbowie Buk w Karbowie
Dąb - leśnictwo Zarośle Dąb - leśnictwo Zarośle
Dąb - park w Miesiączowie Dąb - park w Miesiączowie
Dąb nr 1- park w Sokołowie Dąb nr 1- park w Sokołowie
Dąb nr 3 - park w Sokołowie Dąb nr 3 - park w Sokołowie
Dąb nr 4 - park w Sokołowie Dąb nr 4 - park w Sokołowie
Dąb nr 5 - park w Sokołowie Dąb nr 5 - park w Sokołowie
Dąb nr 6 - park w Sokołowie Dąb nr 6 - park w Sokołowie
Dąb nr 7 - park w Sokołowie Dąb nr 7 - park w Sokołowie
Dąb - Ryte Błota Dąb - Ryte Błota
Dąb Rzeczypospolitej- Jar Brynicy Dąb Rzeczypospolitej- Jar Brynicy
Dąb Rzeczypospolitej- Jar Brynicy Dąb Rzeczypospolitej- Jar Brynicy
Dąb, Tomki Dąb, Tomki
Dąb - park w Tomkach Dąb - park w Tomkach
Dęby Adam i Ewa Dęby Adam i Ewa
Deglezja zielona, Kozie Błotko Deglezja zielona, Kozie Błotko
Jałowiec przy drodze Szramowo - Kaługa Jałowiec przy drodze Szramowo - Kaługa
Jałowiec w Lipowcu Jałowiec w Lipowcu
Jawor, Augustowo Jawor, Augustowo
Jezion wyniosły, park w Augustowie Jezion wyniosły, park w Augustowie
Klon - Gutowo Klon - Gutowo
Lipa drobnolistna przy drodze Górzno - Brodnica (Bartniczka) Lipa drobnolistna przy drodze Górzno - Brodnica (Bartniczka)
Lipa - Gutowo Lipa - Gutowo
Lipa, park w Tomkach Lipa, park w Tomkach
Lipa przy drodze Brzezinki - Żmijewko Lipa przy drodze Brzezinki - Żmijewko
Lipa przy drodze Brzezinki - Żmijewko Lipa przy drodze Brzezinki - Żmijewko
Lipa przy drodze Brzezinki - Żmijewko Lipa przy drodze Brzezinki - Żmijewko
Park w Gutowie Park w Gutowie
Sosna wejmutka, park w Augustowie Sosna wejmutka, park w Augustowie
Topola biała, Niskie Brodno Topola biała, Niskie Brodno
Żywotnik zachodni, park w Augustowie Żywotnik zachodni, park w Augustowie
Głaz narzutowy, była kopalnia kruszywa w Małym Głęboczku Głaz narzutowy, była kopalnia kruszywa w Małym Głęboczku
Głaz narzutowy - park w Górznie Głaz narzutowy - park w Górznie
Głaz narzutowy, Szramowo Głaz narzutowy, Szramowo

Opis realizacji operacji „Ochrona dziedzictwa przyrodniczego poprzez zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody na terenie LGR Drwęca”

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturowe w ramach dofinansowania wykonało prace przy pomnikach przyrody na Alei w Rytych Błotach (33 sztuk) oraz na terenie Brodnickiego i Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego (16 sztuk + 12 sztuk).

Wykonano cięcia pielęgnacyjne drzew, zostały zamontowane wiązania elastyczne w koronach drzew. Wszystkie pomniki przyrody oznakowane zostały tabliczkami określonymi ustawowo oraz tablicami przyrodniczo-informacyjnymi. Wykonana została również dokumentacja fotograficzna pomników przyrody oraz wszystkie pomniki przyrody zostały zabezpieczone poprzez ogrodzenie drzew.

 

Operacja pozwoli na lepsze wykorzystanie i promocję zasobów przyrodniczo-kulurowych dzięki zabezpieczeniu i wyeksponowaniu kilkusetletnich drzew. Zabezpieczenie terenu poprzez ogrodzenie drzew pomnikowych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa zwierzających pod obrysem korony. Ogrodzenie wykonane będzie z materiałów naturalnych wkomponowanych w otaczający krajobraz. Zostaną wykonane dodatkowo ścieżki dojścia do każdego z nich.

Projekt został dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

    

Więcej zdjęć w galerii