Rezerwaty przyrody na terenie Pojezierza Brodnickiego

Rezerwaty tworzy się w celu ochrony najbardziej wartościowych fragmentów przyrody : lasów, torfowisk czy jezior. Na terenie Pojezierza Brodnickiego występują zarówno rezerwaty częściowe jak i ścisłe. Na terenie samego Brodnickiego Parku Krajobrazowego jest 10 rezerwatów przyrody, świadczy to o wysokich walorach przyrodniczych całego omawianego terenu. Na terenie pojezierza występują rezerwaty leśne, torfowiskowe, florystyczne, faunistyczne i krajobrazowe.                                                             

Bachotek – rezerwat florystyczny o powierzchni 22,71ha. Powstał w 1984 roku. Położony jest na terenie gminy Zbiczno, nad rzeką Skarlanką, między jeziorem Bachatok i Strażym.
Rezerwat został ustanowiony w celu ochrony rzadkich gatunków roślin w tym: kłoci wierzchowatej. Teren rezerwatu to także naturalne torfowisko niskie.

Skarlanka i Jezioro BachotekSkarlanka i Jezioro Bachotek

Czarny Bryńsk – rezerwat florystyczny, ścisły o powierzchni 13,13ha, utworzony w 1963 roku. Rezerwat położony na terenie gminy Górzno, utworzony w celu ochrony stanowiska kłoci wierzchowatej i innych gatunków roślin torfowiskowych. Rezerwat obejmuje swym zasięgiem jezioro wraz z przyległym bagnem, które jest objęte ochroną.

Szumny Zdrój –  rezerwat leśny im. Kazimierza Sulisławskiego o powierzchni 37,04ha, położony na terenie gminy Górzno, ustanowiony w 1958. Rezerwat został utworzony w celu ochrony zbiorowiska leśnego o charakterze naturalnym wraz z rzadkimi gatunkami roślin. Na terenie rezerwatu na szczególną uwagę zasługują urokliwe potoki oraz okazy 200 letnich sosen. W 1981 roku zwiększono powierzchnię rezerwatu.

Ostrowy nad Brynicą – rezerwat leśny  o powierzchni 2,06ha, położony na terenie gminy Górzno, utworzony w 1962 roku w celu ochrony lasu mieszanego sosnowo – dębowo – lipowego. Na terenie rezerwatu spotkać można takie rośliny jak: wawrzynek wilczełyko, lilia złotogłów czy zawilec gajowy.

Mieliwo – rezerwat leśny o powierzchni 11,73ha, położony na terenie gminy Zbiczno. Został utworzony w 1958 roku w celu ochrony lasu grądowego z udziałem buku, sosen i dębów. Na terenie rezerwatu spotkać można 200 letnie okazy drzew: sosen, buków i dębów.

Jezioro MieliwoJezioro Mieliwo

Retno – rezerwat leśny o powierzchni 33,60ha, położony na terenie gminy Zbiczno, po południowo – zachodniej stronie jeziora Retno. Został ustanowiony w 1981 roku w celu ochrony zbiorowisk grądowych o cechach zbiorowisk naturalnych.

Jezioro Retno
Jezioro Retno

Jar grądowy Cielęta – rezerwat leśny o powierzchni 70ha, został ustanowiony w 2003 roku.
Położony jest na terenie gminy Brodnica. Jest to najmłodszy rezerwat na tym terenie, utworzony w celu ochrony lasu liściastego z rzadkimi gatunkami runa. Na terenie rezerwatu spotkać można takie rośliny chronione jak: wawrzynek wilczełyko, lilia złotogłów.

Okonek – rezerwat torfowiskowy o powierzchni 9,04ha, utworzony w 1963 roku. Położony jest na terenie gminy Zbiczno. Rezerwat obejmuje jezioro Okonek oraz przylegający do niego teren. Rezerwat został utworzony w celu ochrony tego jeziora oraz jego otoczenia czyli torfowiska mszarnego. Na terenie rezerwatu ochronie podlegają okazy żurawiny drobnolistkowej, wątrobowca i rosiczka długolistnego.

Stręszek – rezerwat torfowiskowy, ścisły o powierzchni 4,46ha, utworzony w 1963 roku. Położony jest na terenie gminy Zbiczno, w pobliżu rezerwatu Okonek. Rezerwat obejmuje jezioro Stręszek i otaczające je torfowisko. Został utworzony w celu ochrony boru bagiennego z torfowiskiem przejściowym. Na terenie rezerwatu występuje żurawina drobnolistkowa, rosiczka okrągłolistna, borówka bagienna i żurawina błotna.

Bagno Mostki – rezerwat torfowiskowo – leśny o powierzchni 135,05ha, utworzony w 1998 roku. Rezerwat położony jest częściowo na terenie powiatu brodnickiego, w gminie Zbiczno, we wschodniej części Brodnickiego Parku Krajobrazowego. Rezerwat otoczony jest głównie lasami, które częściowo wchodzą w jego skład. Rezerwat powstał w celu ochrony kompleksów trzech torfowisk częściowych. Na terenie rezerwatu występują ciekawe gatunki roślin wśród nich bażyna czarna.

Mszar Płociczno – rezerwat torfowiskowo – leśny o powierzchni 182,39ha, został utworzony w 1997 roku. Położony jest na terenie gminy Świedziebnia. Rezerwat utworzony w celu zachowania naturalnego ekosystemu torfowisk przejściowych.  Na terenie rezerwatu znajduje się największy kompleks naturalnego środowiska mszarnego w regionie. Rezerwat otoczony jest lasami sosnowymi które częściowo wchodzą w jego skład.

Wyspa na Jeziorze Wielkie Partęczyny - rezerwat o powierzchni 0,38ha, został utworzony w 1958 roku. Jest jednym z najmniejszych rezerwatów w regionie. Celem ochrony jest tutaj stanowisko storczyka – obuwika pospolitego. Na terenie rezerwatu występują głównie takie gatunki drzew jak: grab, lipa i jesion.

Żurawie Bagno – rezerwat torfowiskowy o powierzchni 5,84ha. Został utworzony w 1958 roku w celu ochrony śródleśnego torfowiska przejściowego. Występują tu takie rośliny jak : wełnianka wąskolistna, rosiczka wąskolistna i okrągłolistna, widłak torfowy.

Rzeka Drwęca – rezerwat faunistyczny o powierzchni całkowitej 444,38ha ( na terenie powiatu brodnickiego powierzchnia 199,40ha), został utworzony w 1961 roku w celu ochrony i zachowania środowiska bytowania ryb łososiowatych. Rzeka Drwęca jest w całości objęta ochroną. W rzece spotkać można niezwykle rzadkiego – minoga rzecznego.

Drwęca w okolicach Nowego DworuDrwęca w okolicach Nowego Dworu

Jar Brynicy – rezerwat krajobrazowy o powierzchni 28,27ha, został utworzony w 2001 roku. Położony jest na terenie gminy Górzno. Rezerwat został utworzony w celu zachowania systemu przyrodniczego doliny rzeki Brynicy. Na terenie rezerwatu występuje rzadko spotykana roślinność: wawrzynka wilczełyko, lilia złotogłów, pluskwica europejska, paprotka zwyczajna. Na terenie rezerwatu szczególnej ochronie podlegają okazy lipy drobnolistnej i klony zwyczajnego. Ciekawostką jest tu prawie 400 letni „Dąb Rzeczypospolitej” mający ponad 6 metrów obwodu.