Spotkanie Wilga

SpotkanieDnia 24.10.2013 w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Górznie odbyło się spotkanie podsumowujące projekt, mające na celu podsumowanie działań promocyjnych na obszarze LGR Drwęca poprzez przedstawienie czterech referatów i wystawę prac konkursowych.

Podczas spotkania rozstrzygnięty został konkurs plastyczny pt. „Jeziora na obszarze Lokalnej Grupy Rybackiej Drwęca” oraz konkurs fotograficzny pt. „Pomniki przyrody na obszarze LGR Drwęca”.

Czytaj więcej...

Ochrona dziedzictwa przyrodniczego poprzez zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody na terenie LGR Drwęca

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturowe „Pojezierze Brodnickie” zrealizowało projekt pod tytułem „Ochrona dziedzictwa przyrodniczego poprzez zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody na terenie LGR Drwęca”

W ramach operacji realizowane były następujące zadania:

I. Cięcia pielęgnacyjne drzew i wykonanie wiązań elastycznych w koronach drzew

Zabezpieczenie pomników przyrody poprzez wykonanie niezbędnych:

  • - cięć pielęgnacyjnych (zakres cięć nastawiony na maksymalne zachowanie pierwotnego charakteru korony – głównie cięcia odciążające zagrożone złamaniem konary, usunięcie niebezpiecznego posuszu)
  • Cięcia pielęgnacyjne drzew Cięcia pielęgnacyjne drzew Cięcia pielęgnacyjne drzew Cięcia pielęgnacyjne drzew Cięcia pielęgnacyjne drzew
  • Więcej zdjęć w galerii
  • - wiązań elastycznych systemów Cobra/Boa w koronach drzew zabezpieczających niebezpieczne rozwidlenia  typu V przed rozłamaniem (wiązania bezinwazyjne).  

Wiązania bezinwazyjne Wiązania bezinwazyjne Wiązania bezinwazyjne Wiązania bezinwazyjne Wiązania bezinwazyjne

Więcej zdjęć w galerii

II. Oznakowanie pomników przyrody tabliczkami określonymi ustawowo oraz tablicami przyrodniczo-informacyjnymi.

Oznakowanie pomników przyrody tabliczkami określonymi ustawowo wraz z informacjami o gatunku drzewa (nazwa polska i łacińska) i parametrach drzewa (wysokość, obwód w pierśnicy) oraz oznakowanie ścieżek/dróg dostępu do pomników przyrody z dróg publicznych, dróg rowerowych – ustawienie tablic informacyjnych zawierających dane o odległości, sposobie dostępu i rodzaju obiektu pomnikowego oraz znakowanie farbą trasy dojścia.

III. Wykonanie dokumentacji fotograficznej pomników przyrody

Wykonanie dokumentacji fotograficznej pomników przyrody- stan przed wykonaniem prac, w trakcie ich realizacji i po wykonaniu prac (w formie elektronicznej i w formie zdjęciowej 13x18cm).

IV. Zabezpieczenie pomników przyrody poprzez ogrodzenie drzew.

Zabezpieczenie terenu poprzez ogrodzenie drzew pomnikowych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa zwiedzających pod obrysem korony- wykonanie ogrodzenia drzew z materiałów naturalnych wkomponowanych w otaczający krajobraz