Promocja i rekreacja

Utworzenie ścieżek promocyjno-zdrowotnych oraz wydanie folderów i map promocyjnych, organizacja spotkań  informacyjnych i kampanii promocyjnej na terenie Lokalnej Grupy Rybackiej Drwęca

Czytaj więcej...

Remont wiaty

Wiata

Remont istniejącej wiaty połączony z modernizacją, wyposażeniem oraz zagospodarowaniem przyległego terenu w celu utworzenia miejsca wypoczynku "Trzciniak"

Czytaj więcej...

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody

„Zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody na terenie Lokalnej Grupy Rybackiej Drwęca”

Czytaj więcej...

Ekspozycja przyrodnicza w Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Miętowy Gaj”

ekspozycja

Utworzenie innowacyjnej ekspozycji przyrodniczej w Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Miętowy Gaj”, ścieżek edukacyjnych dla najmłodszych, organizacja spotkań promocyjnych oraz opracowanie i wydanie materiałów promocyjno-dydaktycznych.

Czytaj więcej...