Błąd
  • JFolder::pliki: Ścieżka nie jest folderem. Ścieżka: /home/pojbrod/domains/pojezierzebrodnickie.org.pl/public_html/images/galerie/projekty/ekspozycja/
Uwaga
  • JW_SIG_PRG

Ekspozycja przyrodnicza w Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Miętowy Gaj”

ekspozycja

Utworzenie innowacyjnej ekspozycji przyrodniczej w Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Miętowy Gaj”, ścieżek edukacyjnych dla najmłodszych, organizacja spotkań promocyjnych oraz opracowanie i wydanie materiałów promocyjno-dydaktycznych.

 

Projekt obejmował realizację następujących zadań:

1. Wykonanie innowacyjnej ekspozycji przyrodniczej „Przyroda na obszarze  LGR „Drwęca”

Innowacyjna, ekologiczna ekspozycja została zrealizowana w Ośrodku Edukacji-Ekologicznej „Miętowy Gaj” w miejscowości Gaj-Grzmięca, którego trwałym zarządcą jest Brodnicki Park Krajobrazowy. Poszczególne części sali przedstawiają cechy charakterystyczne ekosystemów: leśnego, łąkowego, polnego oraz wodnego. Cechy tych ekosystemów przedstawione są poprzez wykonanie czterech dioram, po jednej do każdego ekosystemu, modeli charakterystycznych zwierząt i roślin. Wykonanie innowacyjnej ekspozycji przyrodniczej „Przyroda na obszarze LGR „Drwęca” było niezbędne do poszerzenie oferty  turystycznej, edukacyjnej. Ekspozycja służy jako atrakcja oraz miejsce edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży a także turystów przebywających na terenie LGR „Drwęca.

2. Wytyczenie i przygotowanie terenu pod  Bajkowe Ścieżki Edukacyjne

Każda ze ścieżek ma nadaną nazwę: „Szlakiem Czerwonego Kapturka”, „Jaś i Małgosia”, „O Rybaku i Złotej Rybce”. Na poszczególnych szlakach znajdują się elementy przyrody z którymi spotykali się bohaterowie bajek. Są to m.in. modele zwierząt charakterystycznych dla danej bajki wykonanych ekologiczną i innowacyjną techniką papier-mâché.

3. Zakup strojów dla dzieci

Pamiętając o edukacji dla najmłodszych utworzono trzy bajkowe ścieżki edukacyjne pod nazwami, „Szlakiem Czerwonego Kapturka”, „Jaś i Małgosia”, „O Rybaku i Złotej Rybce”. Każdy uczestnik wędruje śladami bohaterów bajek, a w celu ułatwienia dzieciom wczucia się w rolę bohaterów bajek, każde  ma możliwość wcielenia się w postać z bajki poprzez udostępniony strój. Oferta skierowana jest do szkół zlokalizowanych na terenie siedmiu gmin wchodzących w skład LGR „Drwęca”. Najmłodsi uczestnicy wybierając się na wytyczone ścieżki edukacyjne otrzymują następujące bajkowe stroje:

-  „Szlakiem Czerwonego Kapturka” (dziewczynki - czerwone kapturki, chłopcy -  czapki gajowego)

-  „Jaś i Małgosia” (dziewczynki - fartuszki, chłopcy -  czapki)

- „O Rybaku i Złotej Rybce” – (dziewczynki i chłopcy - kolorowe czapki z nadrukiem złotej rybki)

4. Zebranie i opracowanie materiałów do folderów z cyklu „Bajkowe Ścieżki Edukacyjne”

Do wydania folderów konieczne było zebranie i opracowanie informacji dotyczących walorów przyrodniczych, charakterystyki ciekawych roślin, zwierząt występujących wzdłuż wytyczonych Bajkowych Ścieżek Edukacyjnych. Opis poszczególnych ścieżek nawiązuje do tras, którymi przemieszczali się bohaterowie bajek „Czerwony Kapturek”, „Jaś i Małgosia”, „O Rybaku i Złotej Rybce”.

5. Wydanie folderów opisujących Bajkowe Ścieżki Edukacyjne

Do bajkowych ścieżek edukacyjnych wydane zostały foldery opisujące ich walory przyrodnicze, charakterystykę najciekawszych roślin i zwierząt oraz długość trasy. Foldery służą jako materiał promocyjny oraz edukacyjny dla nauczycieli, uczniów szkół oraz pozostałych turystów.  W folderze zawarte są też informacje poświecone rybackości i wędkarstwu na obszarze LGR „Drwęca”. 

6. Zakup urządzenia biurowego

Zakupiona drukarka jest niezbędna do przygotowania m.in. kart pracy dla dzieci. Karty pracy, są konieczne do trwałego i szybszego przyswojenia wiedzy, które są wykorzystywane podczas uczestnictwa w Bajkowych Ścieżkach Edukacyjnych wraz z przewodnikiem, który prowadzi zajęcia edukacyjne.

7. Opracowanie kart pracy do Bajkowych Ścieżek Edukacyjnych

W ramach zadania opracowano karty pracy do Bajkowych Ścieżek Edukacyjnych. Przybliżają one tematykę zajęć, charakterystykę terenu przebiegu ścieżek oraz wiedzę na temat roślin i zwierząt występujących na obszarze LGR „Drwęca”. Karty są przekazywane uczestnikom zajęć oraz omawiane przez przewodnika dzieciom podczas wyprawy na poszczególne bajkowe ścieżki.

8. Wykonanie zewnętrznych tablic informacyjnych

Wykonano cztery zewnętrzne tablice informacyjne wraz ze stelażem opisujące Bajkowe Ścieżki Edukacyjne: „Szlakiem Czerwonego Kapturka”, „Jaś i Małgosia”, „O Rybaku i Złotej Rybce”. Duża trójdzielna tablica znajduje się przy siedzibie Brodnickiego Parku Krajobrazowego, trzy mniejsze tablice zamontowane są na trasie wytyczonych ścieżek.

9. Opracowanie materiałów do gry planszowej

Wydanie gry planszowej wiązało się z zebraniem i opracowaniem niezbędnych materiałów. Gra zawiera planszę oraz karty, na których znajdują się informacje na temat najczęściej występujących gatunków roślin, zwierząt, gatunków chronionych oraz gatunków ryb występujących w jeziorach i rzekach na obszarze LGR „Drwęca”.

10. Wydanie gry planszowej

Wydana została gra planszowa z kartami informacyjnymi na których przedstawione są opisy roślin i zwierząt występujących na terenie LGR „Drwęca”. Przedstawione również są gatunki ryb, które można spotkać w jeziorach i rzekach na terenie Lokalnej Grupy Rybackiej „Drwęca”.

11. Spotkania informacyjno-promujące w szkołach podstawowych i gimnazjalnych - opracowanie materiałów

W celu promocji walorów przyrodniczych oraz rybackiego charakteru obszaru LGR „Drwęca” przeprowadzono spotkania w szkołach podstawowych i gimnazjalnych. Podczas spotkań przedstawiony został bajkowy pakiet ścieżek edukacyjnych dla dzieci oraz innowacyjna ekologiczna ekspozycja, która przedstawia liczne zwierzęta i rośliny występujące w ekosystemach naszego terenu.

 

Całkowita wartość projektu: 169 498,40 zł
Europejski Fundusz Rybacki: 144 073,64 zł
Budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 10 000,00 zł

Planowany termin realizacji operacji: luty 2014 – wrzesień 2014